Dieu kien - Dieu kien

Điều kiện

Là pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực Internet, công nghệ thông tin, viễn thông. Hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật.

Nop tien - Nộp tiền

Nộp tiền

Nạp tiền vào tài khoản số tiền ít nhất 5.000.000 VNĐ cho lần đầu tiên.Từ lần nạp tiền thứ 2 trở đi bạn chỉ cần nạp tối thiểu 1.000.000 VNĐ vào tài khoản đại lý của bạn.


Dưới 20 triệu
Cấp 1
Từ 20 đến dưới 50 triệu
Cấp 2
Từ 50 đến dưới 100 triệu
Cấp 3
Trên 100 triệu
Cấp 4
Tên miền Việt Nam
+ Đăng ký mới Giảm 10% Giảm 12% Giảm 15% Giảm 20%
+ Gia hạn Giảm 5% Giảm 7% Giảm 10% Giảm 15%
+ Đổi DNS FREE FREE FREE FREE
Tên miền Quốc Tế
+ .com / .net 215.000 VNĐ 210.000 VNĐ 200.000 VNĐ 190.000 VNĐ
+ .biz / .org / .info / .us 215.000 VNĐ 210.000 VNĐ 200.000 VNĐ 190.000 VNĐ
+ .cc 649.000 VNĐ 564.400 VNĐ 545.500 VNĐ 532.900 VNĐ
+ .tv 766.000 VNĐ 749.200 VNĐ 724.000 VNĐ 707.200 VNĐ
Phần mềm / email server riêng 10% 10% 10% 10%
VPS 10% 10% 10% 10%
Máy chủ riêng / Co-Location 3% 3% 3% 3%
Dịch vụ khác 3% 3% 3% 3%
Hosting windows
Linux Hosting
Mail Hosting
Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20% Giảm 30%