Domain SSL (DV)

 • Thanh địa chỉ chuyển thành https
 • Thông tin tên miền được xác minh đầy đủ
 • Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
 • Độ dài khóa 2048 bits
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs
 • Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
 • Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
 • Mức bảo hiểm sự cố $10,000
 • Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website
Giá tại GlobalSign
5.040.000 VNÐ
Giá GlobalSign tại Mắt Bão
4.179.000 VNÐ
3.343.200 VNÐ
Chỉ đăng ký tối đa 2 năm

Organization SSL (OV)

 • Thanh địa chỉ chuyển thành thành https
 • Thông tin doanh nghiệp được xác mình đầy đủ và hiển thị trong chứng thư
 • Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
 • Ðộ dài khóa 2048 bits
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs
 • Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
 • Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
 • Mức bảo hiểm sự cố $100,000
 • Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website
Giá tại GlobalSign
7.329.000 VNÐ
Giá GlobalSign tại Mắt Bão
6.489.000 VNÐ
5.191.200 VNÐ
Chỉ đăng ký tối đa 2 năm

Extended Validation SSL (EV)

 • Thanh địa chỉ chuyển thành https và có màu xanh lá cây
 • Thông tin doanh nghiệp được xác minh đầy đủ, chặt chẽ và hiển thị trong chứng thư
 • Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
 • Ðộ dài khóa 2048 bits
 • Khả nang bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
 • Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
 • Mức bảo hiểm sự cố $250,000
 • Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website
Giá tại GlobalSign
18.879.000 VNÐ
Giá GlobalSign tại Mắt Bão
18.039.000 VNÐ
14.431.200 VNÐ
Chỉ đăng ký tối đa 2 năm

Wildcard SSL (WV)

 • Không giới hạn các tên miền phụ với một chứng thư SSL Wilcard. Lựa chọn với Domain SSL và Organization SSL.
Giá GlobalSign tại Mắt Bão
12.599.000 VNÐ
10.079.200 VNÐ

SANs

 • Chứng thư duy nhất bảo đảm cho nhiều tên miền con.
Giá GlobalSign tại Mắt Bão
4.199.000 VNÐ
3.359.200 VNÐ