Rapid SSL

 • Thanh địa chỉ chuyển thành https
 • Thông tin tên miền được xác minh đầy đủ
 • Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
 • Độ dài khóa 2048 bits
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard
 • Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
 • Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
 • Mức bảo hiểm sự cố $10,000
 • Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website.

Phí khởi tạo 191.000 VNĐ Phí duy trì hàng năm 744.000 VNĐ

Quick SSL (OV)

 • Thanh địa chỉ chuyển thành https
 • Thông tin tên miền được xác minh đầy đủ
 • Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
 • Độ dài khóa 2048 bits
 • Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
 • Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
 • Mức bảo hiểm sự cố $100,000
 • Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website.

Phí khởi tạo 191.000 VNĐ Phí duy trì hằng năm 2.272.000 VNĐ

True Business ID

 • Thanh địa chỉ chuyển thành https
 • Thông tin doanh nghiệp được xác minh đầy đủ và hiển thị trong chứng thư
 • Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
 • Độ dài khóa 2048 bits
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard
 • Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
 • Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
 • Mức bảo hiểm sự cố $250,000
 • Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website

Phí khởi tạo 573.000 VNĐ Phí duy trì hằng năm 3.800.000 VNĐ

True Business ID Wild Card

 • Thanh địa chỉ chuyển thành https
 • Thông tin doanh nghiệp được xác minh đầy đủ và hiển thị trong chứng thư
 • Chuẩn mã hóa từ 128-bit đến 256-bit
 • Độ dài khóa 2048 bits
 • Tích hợp tùy chọn Wildcard
 • Khả năng bảo mật không giới hạn server chỉ với 1 chứng thư số
 • Miễn phí 03 dịch vụ Owa, Mail, Autodiscovery
 • Mức bảo hiểm sự cố $250,000
 • Hiển thị dấu hiệu bảo mật trên website

Phí khởi tạo 955.000 VNĐ Phí duy trì hằng năm 14.878.000 VNĐ