Windows

Bạn đang xem bảng giá dịch vụ Web Hosting chất lượng cao trên máy chủ Windows. Tất cả gói dịch vụ dưới đây mà Mắt Bão cung cấp đều bao gồm các đặc thù kỹ thuật của Microsoft Windows, cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi, hỗ trợ kỹ thuật 24x7 qua điện thoại, email, helpdesk. Bạn có thể lựa chọn Windows 2003, Windows 2008, SQL Server 2005 và 2008 SP2. Bạn cũng có thể cài đặt các Website sử dụng ASP, ASP.NET, MVC, PHP, MySQL... Xem chi tiết hơn ở trang Tính năng Web Hosting.


Cá Nhân
60,000 /tháng
1 Tháng 60,000 VNĐ
 • 1 Tháng 60,000 VNĐ
 • 3 Tháng 180,000 VNĐ
 • 6 Tháng 360,000 VNĐ
 • 1 Năm 720,000 VNĐ
 • 2 Năm 1,296,000 VNĐ
 • 3 Năm 1,836,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 1000 MB
  Dung lượng
 • 20 GB
  Băng thông
 • 1
  MS SQL Server
 • 2
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • ASP / ASP.net /PHP
 • Plesk Panel
 • Scan Virus
Chuyên Nghiệp
120,000 /tháng
1 Tháng 120,000 VNĐ
 • 1 Tháng 120,000 VNĐ
 • 3 Tháng 360,000 VNĐ
 • 6 Tháng 720,000 VNĐ
 • 1 Năm 1,440,000 VNĐ
 • 2 Năm 2,592,000 VNĐ
 • 3 Năm 3,672,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 2000 MB
  Dung lượng
 • 50 GB
  Băng thông
 • 4
  MS SQL Server
 • 4
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • ASP / ASP.net /PHP
 • Plesk Panel
 • Scan Virus
Doanh Nghiệp
280,000 /tháng
1 Tháng 280,000 VNĐ
 • 1 Tháng 280,000 VNĐ
 • 3 Tháng 840,000 VNĐ
 • 6 Tháng 1,680,000 VNĐ
 • 1 Năm 3,360,000 VNĐ
 • 2 Năm 6,048,000 VNĐ
 • 3 Năm 8,568,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 4000 MB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 8
  MS SQL Server
 • 8
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • ASP / ASP.net /PHP
 • Plesk Panel
 • Scan Virus
Thương Mại ĐT
480,000 /tháng
1 Tháng 480,000 VNĐ
 • 1 Tháng 480,000 VNĐ
 • 3 Tháng 1,440,000 VNĐ
 • 6 Tháng 2,880,000 VNĐ
 • 1 Năm 5,760,000 VNĐ
 • 2 Năm 10,368,000 VNĐ
 • 3 Năm 14,688,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 5000 MB
  Dung lượng
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 15
  MS SQL Server
 • 12
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • ASP / ASP.net /PHP
 • Plesk Panel
 • Scan Virus
Dịch vụ cộng thêm
Hỏi đáp về Web Hosting
Dịch vụ cộng thêm Mô tả Giá Đặt mua
Bandwidth Cho mỗi 1Gb tiếp theo 25.000 VNĐ/ tháng
Storage Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 30.000 VNĐ/ tháng