Hosting Controller

Dành cho Windows & Linux, hiện đang có phiên bản 7 và 8.

HC8 là phần mềm Quản trị Hosting tự động hóa dành cho cho máy chủ web và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, nó quản lý cả hai máy chủ Windows và Linux đồng thời như một phần của một nhóm duy nhất. Nó bao gồm thanh toán tự động trích lập dự phòng và tự động tùy chỉnh đăng ký kịch bản được tích hợp chặt chẽ với các đăng ký tên miền và hệ thống xử lý thanh toán.
HC 8 cũng cung cấp tập hợp các ứng dụng của bên thứ ba bao gồm blog, hệ thống quản lý nội dung, giải pháp thương mại điện tử, diễn đàn, xây dựng trang web, bộ sưu tập hình ảnh và dữ liệu quản lý web có thể cài đặt và cấu hình trên mỗi trang web. Điều này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp dịch vụ độc đáo cho khách hàng của họ và cuối cùng là phát triển công ty Hosting Website chuyên nghiệp.
Phiên bản cho máy chủ Windows Giá mua
Hosting Controller 100 Domains 4.600.000 VNĐ
Hosting Controller 250 Domains 7.400.000 VNĐ
Hosting Controller Unlimited Domains 9.300.000 VNĐ
Hosting Controller for Mail/DB/DNS Only 1.700.000 VNĐ
Phiên bản cho máy chủ Linux Giá mua
Hosting Controller 100 Domains 2.200.000 VNĐ
Hosting Controller 250 Domains 3.600.000 VNĐ
Hosting Controller Unlimited Domains 4.600.000 VNĐ
Hosting Controller for Mail/DB/DNS Only 880.000 VNĐ

Hỗ trợ Cross-Platform (Windows và Linux)
Với sự mở rộng nhanh chóng trong ngành công nghiệp lưu trữ web, các quy định cho nhiều nền tảng dịch vụ lưu trữ đang trở nên phổ biến hằng ngày. Những gì nhà cung cấp dịch vụ mong đợi là một giải pháp có thể cung cấp và quản lý dễ dàng, giao diện duy nhất cho các máy chủ lưu trữ chạy trên Windows và Linux. HC8 cung cấp duy nhất một giao diện quản lý các máy chủ lưu trữ chạy trên các nền tảng khác nhau. Hosting Controller là công cụ tự động hóa lưu trữ duy nhất hỗ trợ cả Windows và Linux lưu trữ trong một Cluster. Điều này cung cấp sự linh hoạt để quản lý Windows (IIS) và Linux (Apache) các máy chủ web cùng một lúc thông qua một giao diện duy nhất tập trung.
HC8-Winodws-Linux-Support.png