Bảng giá Email Server Riêng

Email Server Riêng thừa hưởng mọi tính năng và hỗ trợ như Mail Plus nhưng bạn có thể yêu cầu tùy chỉnh nhiều thông số và không phải chia sẻ IP.

Với 01 IP riêng sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc email gởi đi bị từ chối do địa chỉ IP nằm trong Black List (sổ đen của các nhà cung cấp dịch vụ Email, Gmail, Yahoo...).

Chúng tôi có thể thiết lập riêng cho bạn các chính sách bảo mật cũng như tư vấn về Mail Offline. Bạn cũng không cần có IT giỏi Email để lo lắng về vấn đề kỹ thuật, chúng tôi tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý mọi thắc của người sử dụng.
Email Server Riêng
999.000 VNĐ/tháng + 300.000 VNĐ Phí cài đặt
40 Gigabytes dung lượng
Không giới hạn địa chỉ Email
5 tên miền phụ + Địa chỉ Email riêng cho từng tên miền
Tùy chỉnh dung lượng Email Gởi/Nhận
Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus
Tư vấn triển khai sao lưu và theo dõi Email
BEST
VALUE!

Các dịch vụ bổ sung:

  • Bổ sung 05-GB lưu trữ: 200.000 vnđ/tháng
  • Bổ sung 10-GB lưu trữ: 300.000 vnđ/tháng
  • Bổ sung 20-GB lưu trữ: 500.000 vnđ/tháng
  • Bổ sung 40-GB lưu trữ: 800.000 vnđ/tháng