Bạn đang xem bảng giá dịch vụ Web Hosting trên máy chủ Linux với Control Panel nổi tiếng: cPanel. Tất cả gói dịch vụ đều hỗ trợ kỹ thuật 24x7 qua điện thoại, email, helpdesk. Tất cả máy chủ đều hỗ trợ PHP5, MySQL, IonCube, Suhosin, Zen... và các Extension thông dụng. Xem chi tiết hơn ở trang Tính năng Web Hosting.


Cá Nhân
70,000 /tháng
1 Tháng 70,000 VNĐ
 • 1 Tháng 70,000 VNĐ
 • 3 Tháng 210,000 VNĐ
 • 6 Tháng 420,000 VNĐ
 • 1 Năm 840,000 VNĐ
 • 2 Năm 2,100,000 VNĐ
 • 3 Năm 2,800,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 1000 MB
  Dung lượng
 • 20 GB
  Băng thông
 • 5
  My SQL
 • 2
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • Không giới hạn
  Email Addresses
 • cPanel
 • One Click Install
 • Scan Virus
Chuyên Nghiệp
120,000 /tháng
1 Tháng 120,000 VNĐ
 • 1 Tháng 120,000 VNĐ
 • 3 Tháng 360,000 VNĐ
 • 6 Tháng 720,000 VNĐ
 • 1 Năm 1,440,000 VNĐ
 • 2 Năm 2,592,000 VNĐ
 • 3 Năm 3,672,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 2000 MB
  Dung lượng
 • 50 GB
  Băng thông
 • 10
  My SQL
 • 4
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • Không giới hạn
  Email Addresses
 • cPanel
 • One Click Install
 • Scan Virus
Doanh Nghiệp
280,000 /tháng
1 Tháng 280,000 VNĐ
 • 1 Tháng 280,000 VNĐ
 • 3 Tháng 840,000 VNĐ
 • 6 Tháng 1,680,000 VNĐ
 • 1 Năm 3,360,000 VNĐ
 • 2 Năm 6,720,000 VNĐ
 • 3 Năm 10,080,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 4000 MB
  Dung lượng
 • 80 GB
  Băng thông
 • 15
  My SQL
 • 06
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • Không giới hạn
  Email Addresses
 • cPanel
 • One Click Install
 • Scan Virus
Thương Mại ĐT
480,000 /tháng
1 Tháng 480,000 VNĐ
 • 1 Tháng 480,000 VNĐ
 • 3 Tháng 1,440,000 VNĐ
 • 6 Tháng 2,880,000 VNĐ
 • 1 Năm 5,760,000 VNĐ
 • 2 Năm 10,368,000 VNĐ
 • 3 Năm 14,688,000 VNĐ
 • 24/7
  Phone Support
 • 5000 MB
  Dung lượng
 • 150 GB
  Băng thông
 • 15
  My SQL
 • 8
  Addon domain
 • Không giới hạn
  Sub domain
 • Không giới hạn
  Email Addresses
 • cPanel
 • One Click Install
 • Scan Virus
Dịch vụ cộng thêm
Hỏi đáp về Web Hosting
Dịch vụ cộng thêm Mô tả Giá Đặt mua
Bandwidth Cho mỗi 1Gb tiếp theo 25.000 VNĐ/ tháng
Storage Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 30.000 VNĐ/ tháng