• Kinh doanh Hồ Chí Minh

  (08) 3868 1888

  334 Cao Thắng (nối dài) - P12 - Q. 10 - HCM

 • Kinh doanh Hà Nội

  (04) 35 123456

  Phòng 1403 - Tầng 14 - 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

 • Hỗ trợ khách hàng

  1900 1830

  EE12 Bạch Mã - P15 - Q10 - TPHCM

Sandy Bridge System

Thanh toán:
Bộ xử lý
Bộ xử lý (CPU) Chi phí Cài đặt
24 2 x CPU Six Core E-5649 1.810.000 VNĐ 0 VNĐ
BANDWIDTH
Bandwidth Chi phí Cài đặt
Bandwidth 500 GB 800.000 VNĐ 0 VNĐ
Bandwidth 500 GB 0 VNĐ 800.000 VNĐ
Bandwidth 1000 GB 0 VNĐ 1.000.000 VNĐ
Bandwidth 2000 GB 0 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Bandwidth 3000 GB 0 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Không giới hạn Bandwidth 0 VNĐ 3.000.000 VNĐ
RAM
RAM Chi phí Cài đặt
2GB RAM ECC 0 VNĐ 0 VNĐ
2GB RAM ECC 0 VNĐ 0 VNĐ
4GB RAM ECC 0 VNĐ 150.000 VNĐ
8GB RAM ECC 0 VNĐ 450.000 VNĐ
12GB RAM ECC 0 VNĐ 750.000 VNĐ
16GB RAM ECC 0 VNĐ 1.050.000 VNĐ
24GB RAM ECC 0 VNĐ 1.650.000 VNĐ
Ổ cứng
Raid Card Chi phí Cài đặt
Chọn RAID 0 VNĐ 0 VNĐ
Chọn RAID 0 VNĐ 0 VNĐ
RAID HP P400, 8 Ports SAS/SATA/3Gbps, 256 MB Cache 0 VNĐ 596.000 VNĐ
RAID HP P410, 8 Ports SAS/SATA/6Gbps, 256 MB Cache 0 VNĐ 835.000 VNĐ
RAID IBM M5015, 8 Ports SAS/SATA/6Gbps, 512 MB Cache 0 VNĐ 1.066.000 VNĐ
RAID IBM M5015 + ADV, 8 Ports SAS/SATA/6Gbps, 512 MB Cache 0 VNĐ 1.339.000 VNĐ
RAID ADAPTEC 6805, 8 Ports SAS/SATA/6Gbps, 512 MB Cache 0 VNĐ 1.550.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 1 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 2 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 3 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 4 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 5 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 6 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 7 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 8 Chi phí Cài đặt
HDD WDC Enterprise - 250G 266.000 VNĐ 0 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 250G 0 VNĐ 266.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 500G 0 VNĐ 325.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1T 0 VNĐ 530.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 1.5T 0 VNĐ 656.000 VNĐ
HDD WDC Enterprise - 2.0T 0 VNĐ 877.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 150G 0 VNĐ 283.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 300G 0 VNĐ 579.000 VNĐ
HDD WDC VelociRaptor - 600G 0 VNĐ 960.000 VNĐ
HDD 300G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 596.000 VNĐ
HDD 450G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 795.000 VNĐ
HDD 600G SAS2.0 15K.7 RPM 3.5 0 VNĐ 1.290.000 VNĐ
HDD 500 GB 7200rpm 0 VNĐ 332.000 VNĐ
HDD 1 TB 7200rpm 0 VNĐ 448.000 VNĐ
HDD 2 TB 7200rpm 0 VNĐ 656.000 VNĐ

Sandy Bridge System: 5.940.000 VNĐ

1 x CPU Quad Core E3-1230 0 VNĐ

2GB RAM ECC 0 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G (1) 1.596.000 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G 1.596.000 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G 1.596.000 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G 1.596.000 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G 1.596.000 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G 1.596.000 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G 1.596.000 VNĐ

HDD WDC Enterprise - 250G 1.596.000 VNĐ

Bandwidth 500 GB 4.800.000 VNĐ


Phí Server: 12.336.000 VNĐ

Phí cài đặt: 229.000 VNĐ


Tổng chi phí: 12.565.000 VNĐ