So sánh tính năng RapidSSL

Tính năng Rapid SSL Quick SSL True Business ID True bussiness Wildcard
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hoá từ 128-bit đến 256-bit Chuẩn hoá từ 128-bit đến 256-bit Chuẩn hoá từ 128-bit đến 256-bit Chuẩn hoá từ 128-bit đến 256-bit
Số domain được bảo mật 1 Không giới hạn Subdomain 1 Không giới hạn Subdomain
Hỗ trợ mọi trình duyệt
Hỗ trợ mọi thiết bị di động
Thanh địa chỉ màu xanh trên trình duyệt web
Số server được chứng thực Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Chính sách bảo hiểm $10.000 $10.000 $100.000 $10.000
Cho phép đăng ký 1-5 năm 1-5 năm 1-5 năm 1-5 năm
Dấu hiệu bảo mật
Phương thức chứng thực chứng thực qua domain chứng thực qua domain chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp chứng thực dựa trên thông tin doanh nghiệp
Thời gian cấp phát 1-3 ngày 1-3 ngày 1-3 ngày 1-3 ngày
Gia hạn tiếp dịch vụ miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 24/7/365 24/7/365 24/7/365